Orthomoleculaire therapie_Neurofeedback_Praktijk En Balance Laren

Contact gegevens

Praktijk En Balance

Medisch Centrum Het Raadhuis

Praktijkadres

Eemnesserweg 19k
1251 NA Laren
M: 06-51279911
E: praktijk@en-balance.nl


Openingstijden van de praktijk

Maandag: 09-00 - 17.00 uur

Dinsdag: 09.00 - 17.00 uur

Woensdag: 09-00 - 17.00 uur

Donderdag: 09-00 - 17.00 uur

Vrijdag: 09-00 - 17.00 uur

Tarief consulten

Het tarief voor consulten, vervolgconsulten en telefonische of e-mailconsulten bedraagt € 65,- per half uur. 

Consulten worden naar rato van tijd gefactureerd.


Trajecten (in 1 keer af te nemen):

5 consulten: 5% korting

10 consulten: 10% korting 

20 rittenkaart: 20% korting


Ingeschatte duur consulten

Intake + eerste consult: 60-90 min

Vervolgconsulten: 30-60 min

Het aantal consulten is afhankelijk van de gezondheidsklachten.
De kosten van voedingssupplementen en laboratorium testen zijn niet inbegrepen.


Tarief Neurofeedback therapie

Losse training € 90,-

10 rittenkaart € 800,-


Betaling

U kunt uitsluitend per pin betalen en u krijgt een factuur mee die u eventueel kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.


Aanwezigheid / Verhindering

Consulten dienen op de afgesproken tijd te worden gevolgd. Bij annuleringen binnen 48 uur worden de kosten voor 100% in rekening gebracht. De zorgverzekeraar vergoedt deze kosten niet.


Vergoedingen

De praktijk En Balance is aangesloten bij de beroepsvereniging MBOG die door bijna 40 zorgverzekeraars wordt erkend. Op de website van MBOG (www.mbog.nl) staat een overzicht van deze zorgverzekeraars. Raadpleeg svp uw polis om te kunnen bepalen of uw zorgverzekeraar orthomoleculaire therapie vergoedt en tegen welke voorwaarden.
De factuur van een consult valt niet onder het eigen risico van de basisverzekering.

Privacy verklaring/ Patiëntendossier

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat een patiëntendossier wordt aangelegd. Dit is tevens wettelijke verplicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Het dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. De vastlegging geschiedt volgens de normen van de  Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die, na expliciete toestemming, worden opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met persoonlijke en medische gegevens,
  • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot de gegevens

Als behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met je expliciete toestemming
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik, of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet om toestemming vragen.


Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij je zorgverzekeraar.

  • Naam, adres en woonplaats
  • Klantnummer en/of uw geboortedatum
  • De datum van de behandeling
  • Een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld ‘24000 Orthomoleculair consult’

Samenwerkingen

RP Analytic, Kamperland

Van Randwijck Voedingsadvies, Amersfoort

Your Elements, Hilversum

Route naar de praktijk

Parkeren bij het Raadhuis
Er is achter het Raadhuis voldoende gratis parkeerruimte aanwezig. Voor een gedeelte van de parkeerplaats is wel een blauwe schijf verplicht.