https://www.facebook.com/claudia.lanson

Page content

Praktijk En Balance

De praktijk En Balance is opgericht in 2007 door drs. Claudia Lanson-de Boer. We richten ons in de praktijk voornamelijk op orthomoleculaire geneeskunde en neurofeedback therapie.

 

 

Het Raadhuis

De praktijk En Balance is gevestigd in het zorg- en maatschappelijk centrum, het Raadhuis in Laren. In dit centrum zijn diverse (reguliere) zorgaanbieders gevestigd waardoor een multidisciplinair aanbod gegarandeerd is. Binnen het centrum is de Praktijk En Balance verantwoordelijk voor het aanbod in complementaire zorg.                            

Werkwijze      

Ter voorbereiding van de behandeling wordt een online vragenlijst toegestuurd vanuit het Energetica GPS systeem. Tijdens de intake bespreken we de uitslag van de vragenlijst en gaan we dieper in op de aanmeldingsklacht(en). Uitslagen van eerder gedaan onderzoek kunnen naar de intake meegenomen worden. We besluiten hierop gezamenlijk of verder onderzoek noodzakelijk is. Op basis van deze informatie wordt de behandeling vormgegeven.

Praktijkadres

Eemnesserweg 19k
1251 NA Laren
M: 06-51279911
E: praktijk@en-balance.nl

Er is voldoende parkeergelegenheid bij het Raadhuis. Voor een deel van het parkeerterrein is een blauwe parkeerschijf nodig, vergeet deze niet, want er wordt streng gecontroleerd.

Samenwerkingen

Vera van Randwijck – Van Randwijck Voedingsadvies 

RP Sanitas Humanus: Het laboratorium  voor diverse lab testen

De praktijk is aangesloten bij de beroepsvereniging MBOG.
AGB-code: 90037921/90016517

Je kunt ook contact met ons opnemen via onderstaand contactformulier.

Privacy verklaring/ Patiëntendossier

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat een patiëntendossier wordt aangelegd. Dit is tevens wettelijke verplicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Het dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. De vastlegging geschiedt volgens de normen van de  Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die, na expliciete toestemming, worden opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met persoonlijke en medische gegevens,
  • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot de gegevens

Als behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met je expliciete toestemming
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens  intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik, of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet om toestemming vragen.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij je zorgverzekeraar.

  • Naam, adres en woonplaats
  • Klantnummer en/of uw geboortedatum
  • De datum van de behandeling
  • Een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld ‘24000 Orthomoleculair consult’

 

Contact

Comment Section

4 reacties op “Praktijk En Balance


Door Lilian Houtenbos-Kromhout op 6 september 2017

Heel mooie web-site.
Met al de kennis die je hebt en mooi weergegeven hebt in je web-site wens ik je heel veel succes !Door Carmen van Hoesel op 4 maart 2018

Via facebook “dewaarheidoverdiabetes” ben ik in contact gekomen met Claudia. Een heel lieve en vriendelijke vrouw dat ik mij op gemak kan voelen. Zij laat mij voelen dat moeder natuur echt alles goed voor een mens doet, mooi verteld wat moeder natuur met een zwangere vrouw en bevalling doet. Wat ik mooi vind is dat zij de oorzaak van mijn schildklierprobleem heeft kunnen vinden terwijl mijn huisarts, longarts, chirurg en endocrinoloog het niet hebben kunnen vinden. Het heeft met bepaalde voeding te maken dat mijn schildklier gaat opzwellen. Haar supplementen zijn echt goed en mijn spijsverteringskanaal is hier blij mee. Ik voel me lekker, nog beter gezegd: lekkerder in mijn leven zitten. Goede voeding is van onschatbare waarde en dat leer ik van haar. De gedachtegoed van Hippocrates dat goede voeding de juiste medicijn is en medicijn de juiste voeding is blijf ik voortgaan. Ik ben haar dankbaar voor haar kundigheid, vriendelijkheid en warmte.


Door Frans op 21 september 2021

Ik kwam bij Claudia voor Neuro Feedback. Mijn hersenpan was een chaos, alert op alles wat beweegt en altijd druk. Via Neuro Feedback hebben we de drukte van dit verkeer kunnen dempen waardoor er tijd ontstaat om “normaal” te denken, dat willen zeggen dat ik me beter kan concentreren en minder ad hoc gedachten heb. Dit staat los van de inhoud van de gedachten maar helpt wel om op een rustigere manier met die inhoud bezig te zijn. Er zijn nog genoeg uitdagingen over, maar de hectiek is ervan af. Claudia is een geweldige coach en ondersteuner hierbij met een bijzonder brede kennis.

Plaats een reactie


*